API BitFaktura

Завдяки API систему "BitFaktura" можна легко інтегрувати з іншими програмами. У наведених нижче прикладах ми використовуємо інструмент CURL, який можна легко замінити викликом будь-якої мови

Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна буде будь-яка додаткова функція API, ми додамо її якомога швидше.

Усі приклади працюють з JSON або XML (просто змініть розширення xml на json). Усі виклики API працюють із SSL, тому варто замінити HTTP на HTTPS у виробничій версії.

ПРИМІТКА: повна документація доступна на GitHub: https://github.com/bitfaktura-com-ua/api

API токен ?

API токен потрібно завантажити з налаштувань програми ('Налаштування -> Налаштування акаунта -> Інтеграція -> Код авторизації API')

Рахунки-фактури

Завантажити всі рахунки-фактури за обраний період

завантаження рахунків-фактур за поточний місяць:

JSON
https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices.json?period=this_month&page=1&per_page=25&api_token=API_TOKEN
Завантажити код CURL

XML
https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices.xml?period=this_month&page=1&per_page=25&api_token=API_TOKEN
Завантажити код CURL

можна передавати ті ж самі параметри, які передаються в програмі (на сторінці списку рахунків-фактур), напр. "income=no" для витрат

Завантажити обраний рахунок-фактуру за ID

JSON
https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices/100.json?api_token=API_TOKEN
Завантажити код CURL

XML
https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices/100.xml?api_token=API_TOKEN
Завантажити код CURL

Завантажити рахунок-фактуру в форматі PDF

PDF
https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices/100.pdf?api_token=API_TOKEN
Завантажити код CURL

Надіслати рахунок-фактуру клієнту по електронній пошті

JSON curl -X POST "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices/100/send_by_email.json?api_token=API_TOKEN" XML curl -X POST "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices/100/send_by_email.xml?api_token=API_TOKEN"

Завантаження рахунку-фактури по ID замовлення

JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices.json?oid=nr_zam&api_token=API_TOKEN" XML curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices.xml?oid=nr_zam&api_token=API_TOKEN"

Завантаження рахунків-фактур, на основі яких був створений документ із наданим ID

JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices.json?invoice_id=id&api_token=API_TOKEN" XML curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices.xml?invoice_id=id&api_token=API_TOKEN"

Завантаження рахунків-фактур, створених на основі документа із наданим ID

JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices.json?from_invoice_id=id&api_token=API_TOKEN" XML curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices.xml?from_invoice_id=id&api_token=API_TOKEN"Додавання нового рахунку-фактури

JSON (рекомендується)

JSON (рекомендується)

curl https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "invoice": { "kind":"vat", "number": null, "sell_date": "2024-07-14", "issue_date": "2024-07-14", "payment_to": "2024-07-21", "seller_name": "Seller SA", "seller_tax_no": "6272616681", "buyer_name": "Client1 SA", "buyer_tax_no": "6272616681", "positions":[ {"name":"Produkt A1", "tax":23, "total_price_gross":10.23, "quantity":1}, {"name":"Produkt A2", "tax":0, "total_price_gross":50, "quantity":2} ] }}' Завантажити код CURLЗ даними відділу за замовчуванням : curl https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "invoice": { "kind":"vat", "number": null, "sell_date": "2024-07-14", "issue_date": "2024-07-14", "payment_to": "2024-07-21", "buyer_name": "Client1 SA", "buyer_tax_no": "6272616681", "positions":[ {"name":"Produkt A1", "tax":23, "total_price_gross":10.23, "quantity":1}, {"name":"Produkt A2", "tax":0, "total_price_gross":50, "quantity":2} ] }}' Завантажити код CURLXML

curl https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices.xml \ -u 'login:YOUR_PASSWORD' \ -H 'Accept: application/xml' \ -H 'Content-Type: application/xml' \ -d '<invoice> <kind>vat</kind> <sell_date>2024-07-14</sell_date> <issue_date>2024-07-14</issue_date> <payment_to>2024-07-21</payment_to> <seller_name>Seller SA</seller_name> <seller_tax_no>6272616681</seller_tax_no> <buyer_name>Client1 SA</buyer_name> <buyer_tax_no>6272616681</buyer_tax_no> <positions> <position> <name>Produkt X1</name> <tax>23</tax> <total_price_gross>20</total_price_gross> <quantity>1</quantity> </position> <position> <name>Produkt X2</name> <tax>0</tax> <total_price_gross>10</total_price_gross> <quantity>3</quantity> </position> </positions> </invoice>' Завантажити код CURL


Приклад в Ruby

endpoint = 'https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices.json' uri = URI.parse(endpoint) json_params = { "api_token" => "API_TOKEN", "invoice" => { "kind" =>"vat", "number" => nil, "sell_date" => "2024-07-14", "issue_date" => "2024-07-14", "payment_to" => "2024-07-21", "buyer_name" => "Client1 SA", "buyer_tax_no" => "6272616681", "positions" =>[ {"name" =>"Produkt A1", "tax" =>23, "total_price_gross" =>10.23, "quantity" =>1}, {"name" =>"Produkt A2", "tax" =>0, "total_price_gross" =>50, "quantity" =>2} ] }} request = Net::HTTP::Post.new(uri.path) request.body = JSON.generate(json_params) request["Content-Type"] = "application/json" http = Net::HTTP.new(uri.host, uri.port) response = http.start {|h| h.request(request)} if response.code == '201' ret = JSON.parse(response.body) else ret = response.body end puts ret.to_jsonJavascript / Ajax jQuery

json_params = { "api_token": "API_TOKEN", "invoice": { "kind":"vat", "number": null, "sell_date": "2024-07-14", "issue_date": "2024-07-14", "payment_to": "2024-07-21", "buyer_name": "Client1 SA", "buyer_tax_no": "6272616681", "positions":[ {"name":"Produkt A1", "tax":23, "total_price_gross":10.23, "quantity":1}, {"name":"Produkt A2", "tax":0, "total_price_gross":50, "quantity":2} ] }} //alert(JSON.stringify(json_params)) endpoint = 'https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices.json' $.ajax({ type: "POST", url: endpoint, data: json_params, dataType: 'json', success: function(data) { alert('invoice created! ' + data['number'])}, });

Додавання рахунку-фактури з відсотковою знижкою

УВАГА: Перш ніж виставляти, переконайтеся, що в Налаштуваннях Акаунта в полі: "Як розрахувати знижку" встановлено значення "відсоток від ціни нетто за одиницю" curl https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "invoice": { "kind":"vat", "number": null, "sell_date": "2024-07-14", "issue_date": "2024-07-14", "payment_to": "2024-07-21", "seller_name": "Seller SA", "seller_tax_no": "6272616681", "buyer_name": "Client1 SA", "buyer_tax_no": "6272616681", "show_discount": true, "discount_kind": "percent_unit", "positions":[ {"name":"Produkt A1", "tax":23, "total_price_gross":10.23, "quantity":1, "discount_percent": 50}, {"name":"Produkt A2", "tax":0, "total_price_gross":50, "quantity":2, "discount_percent": 10} ] }}' Завантажити код CURLДодавання рахунку-фактури з фіксованою знижкою

Увага: перед виставленням необхідно перевірити, чи в Налаштуваннях акаунта в полі: 'Як розрахувати знижку' встановлено на 'фіксована сума'
curl https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "invoice": { "kind":"vat", "number": null, "sell_date": "2024-07-14", "issue_date": "2024-07-14", "payment_to": "2024-07-21", "seller_name": "Seller SA", "seller_tax_no": "6272616681", "buyer_name": "Client1 SA", "buyer_tax_no": "6272616681", "show_discount": true, "discount_kind": "amount", "positions":[ {"name":"Produkt A1", "tax":23, "total_price_gross":10.23, "quantity":1, "discount": 5}, {"name":"Produkt A2", "tax":0, "total_price_gross":50, "quantity":2, "discount": 25} ] }}' Завантажити код CURL


Додавання рахунку-фактури для існуючого клієнта та продукта

Якщо у вас є ID даного клієнта (client_id), продавця (department_id) або продукт (product_id), тоді вам не потрібно передавати більше даних. Рахунок-фактура буде виставлений у поточний день та із 5-денним терміном платежу.
curl https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"api_token": "API_TOKEN", "invoice": { "payment_to_kind": 5, "department_id": 222, "client_id": 111, "positions":[ {"product_id": 333, "quantity":2} ] }}' Завантажити код CURL


Оновлення рахунку-фактури


curl https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices/444.json \ -X PUT \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"api_token": "API_TOKEN", "invoice": { "buyer_name": "New buyer name SA" }}' Завантажити код CURLВидалення рахунку-фактури

JSON curl -X DELETE "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices/100.json?api_token=API_TOKEN" XML curl -X DELETE "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/invoices/100.xml?api_token=API_TOKEN"Складські документи


Всі складські документи


JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/warehouse_documents.json?page=1&per_page=25&api_token=API_TOKEN" можна передавати ті ж самі параметри, які передаються в програмі (на сторінці списку рахунків-фактур), напр. "income=no" для витрат


Завантажити вибраний документ по ID

JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/warehouse_documents/555.json?api_token=API_TOKEN"


Додавання складського документа про приймання матеріалівJSON

curl https://YOUR_DOMAIN.com.ua/warehouse_documents.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "warehouse_document": { "kind":"pz", "number": null, "warehouse_id": "1", "issue_date": "2024-07-14", "department_name": "Department1 SA", "client_name": "Client1 SA", "warehouse_actions":[ {"product_name":"Produkt A1", "purchase_tax":23, "purchase_price_net":10.23, "quantity":1}, {"product_name":"Produkt A2", "purchase_tax":0, "purchase_price_net":50, "quantity":2} ] }}' Завантажити код CURLДодавання видаткової накладноїJSON

curl https://YOUR_DOMAIN.com.ua/warehouse_documents.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "warehouse_document": { "kind":"wz", "number": null, "warehouse_id": "1", "issue_date": "2024-07-14", "department_name": "Department1 SA", "client_name": "Client1 SA", "warehouse_actions":[ {"product_id":"333", "tax":23, "price_net":10.23, "quantity":1}, {"product_id":"333", "tax":0, "price_net":50, "quantity":2} ] }}' Завантажити код CURLДодавання складського документа приймання матеріалів (ПМ) для існуючого клієнта, відділу та товару

Щоб встановити відділ за замовчуванням, пропустіть ключ department_id (та department_name)

JSON

curl https://YOUR_DOMAIN.com.ua/warehouse_documents.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "warehouse_document": { "kind":"pz", "number": null, "warehouse_id": "1", "issue_date": "2024-07-14", "department_id": "222", "client_id": "111", "warehouse_actions":[ {"product_id":"333", "purchase_tax":23, "price_net":10.23, "quantity":1}, {"product_id":"333", "purchase_tax":0, "price_net":50, "quantity":2} ] }}' Завантажити код CURLОновлення документа


curl https://YOUR_DOMAIN.com.ua/warehouse_documents/555.json \ -X PUT \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"api_token": "API_TOKEN", "warehouse_document": { "client_name": "New client name SA" }}' Завантажити код CURLВидалити документ

JSON curl -X DELETE "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/warehouse_documents/100.json?api_token=API_TOKEN"

Продукти / послуги

Всі продукти

JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/products.json?page=1&per_page=25&api_token=API_TOKEN&page=1" XML curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/products.xml?page=1&per_page=25&api_token=API_TOKEN&page=1"

Завантажити вибраний продукт за ID

curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/products/100.xml?api_token=API_TOKEN"

Додавання продукту


curl https://YOUR_DOMAIN.com.ua/products.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"api_token": "API_TOKEN", "product": { "name": "PoroductAA", "code": "A001", "price_net": "100", "tax": "23" }}' Завантажити код CURL


Оновлення продукту


curl https://YOUR_DOMAIN.com.ua/products/333.json \ -X PUT \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"api_token": "API_TOKEN", "product": { "name": "PoroductAA2", "code": "A0012", "price_gross": "102" }}' Завантажити код CURL


Widget

Щоб завантажити форму оплати (у форматі JS), введіть URL-адресу:

https://app.bitfaktura.ua/a/YOUR_DOMAIN/p/{{token}}.js

де {{token}} - це значення поля токен з даного продуктуКлієнти

Всі клієнти

JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/clients.json?page=1&per_page=25&api_token=API_TOKEN" XML curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/clients.xml?page=1&per_page=25&api_token=API_TOKEN"

Завантажити вибраного клієнта за ID

curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/clients/100.xml?api_token=API_TOKEN"

Виберіть клієнта, використовуючи його зовнішній ID

JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/clients.json?external_id=100&api_token=API_TOKEN" XML curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/clients.xml?external_id=100&api_token=API_TOKEN"

Додавання клієнта


curl https://YOUR_DOMAIN.com.ua/clients.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"api_token": "API_TOKEN", "client": { "name": "Client1", "tax_no": "6272616681", "bank" : "bank1", "bank_account" : "bank_account1", "city" : "city1", "country" : "", "email" : "example@email.com", "person" : "person1", "post_code" : "post-code1", "phone" : "phone1", "street" : "street1" }}' Завантажити код CURL


Оновлення клієнта

curl https://YOUR_DOMAIN.com.ua/clients/111.json \ -X PUT \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"api_token": "API_TOKEN", "client": { "name": "Klient2", "tax_no": "62726166812", "bank" : "bank2", "bank_account" : "bank_account2", "city" : "city2", "country" : "PL", "email" : "example2@email.com", "person" : "person2", "post_code" : "post-code2", "phone" : "phone2", "street" : "street2" }}' Завантажити код CURL

Платежі

Всі платежі


JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/banking/payments.json?page=1&per_page=25&api_token=API_TOKEN"
XML curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/banking/payments.xml?page=1&per_page=25&api_token=API_TOKEN"

Завантаження вибраного платежу за ID


JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/banking/payment/100.json?api_token=API_TOKEN" XML curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/banking/payments/100.xml?api_token=API_TOKEN"

Додавання нового платежу

minimal JSON (рекомендується) curl https://YOUR_DOMAIN.com.ua/banking/payments.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "banking_payment": { "name":"Payment 001", "price": 100.05, "invoice_id": null, "paid":true, "kind": "api" }}' Завантажити код CURL

full JSON (рекомендується) curl https://YOUR_DOMAIN.com.ua/banking/payments.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "banking_payment": { "city": null, "client_id":null, "comment":null, "country":null, "currency":"PLN", "deleted":false, "department_id":null, "description":"abonament roczny", "email":"email@email.pl", "first_name":"Jan", "generate_invoice":true, "invoice_city":"Warszawa", "invoice_comment":"", "invoice_country":null, "invoice_id":null, "invoice_name":"Company name", "invoice_post_code":"00-112", "invoice_street":"street 52", "invoice_tax_no":"6272616681", "last_name":"Kowalski", "name":"Plantnosc za produkt1", "oid":"", "paid":true, "paid_date":null, "phone":null, "post_code":null, "price":"100.00", "product_id":1, "promocode":"", "provider":"transfer", "provider_response":null, "provider_status":null, "provider_title":null, "quantity":1, "street":null, "kind": "api" }}' Завантажити код CURLCategories

Create new category

JSON (рекомендується) curl https://YOUR_DOMAIN.com.ua/categories.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "category": { "name": "my_category", "description": null } }' Завантажити код CURLList of categories

XML curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/categories.xml?api_token=API_TOKEN" JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/categories.json?api_token=API_TOKEN"Obtaining information for a single category by ID

XML curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/categories/100.xml?api_token=API_TOKEN" JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/categories/100.json?api_token=API_TOKEN"Інші приклади: https://github.com/bitfaktura-com-ua/apiWarehouses

Create new warehouse

JSON (рекомендується) curl https://YOUR_DOMAIN.com.ua/warehouses.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "warehouse": { "name": "my_warehouse", "kind": null, "description": null } }' Завантажити код CURLList of Warehouses

JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/warehouses.json?api_token=API_TOKEN" XML curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/warehouses.xml?api_token=API_TOKEN"Obtaining warehouse information based on ID

JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/warehouses/100.json?api_token=API_TOKEN" XML curl "https://YOUR_DOMAIN.com.ua/warehouses/100.xml?api_token=API_TOKEN"
Інтеграція


Додавання нового користувача

JSON method: POST url: https://app.com.ua/users.json { "user": { "email": "email87849@fakturowytmail.pl", "password": "your_secret_password" }, "integration_token": "email-us-for-this-token" } Завантажити код CURL | Завантажити код Ruby | Завантажити код JavaScript | Завантажити код PHP | Завантажити код JSON


Отримати інформацію про користувача (разом з кодом доступу API)

JSON method: POST url: https://app.com.ua/login.json { "login": "email87849@fakturowytmail.pl", "password": "your_secret_password", "integration_token": "email-us-for-this-token" } Завантажити код CURL | Завантажити код Ruby | Завантажити код JavaScript | Завантажити код PHP | Завантажити код JSONСтворення нового акаунта

JSON method: POST url: https://app.com.ua/account.json { "api_token": "API_TOKEN", "account": { "prefix": "ftprefix" }, "integration_token": "email-us-for-this-token" } Завантажити код CURL | Завантажити код Ruby | Завантажити код JavaScript | Завантажити код PHP | Завантажити код JSONСтворення нового акаунта разом із власником цього акаунта та даними фірми

JSON curl https://app.com.ua/account.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "account": { "prefix": "prefix1" }, "user": { "login": "login1", "email": "email1@email.pl", "password": "password1", "from_partner": "PARTNER_CODE" }, "company": { "name": "Company1", "tax_no": "5252445700", "post_code": "00-112", "city": "Warsaw", "street": "Street 1/10", "person": "Jan Nowak", "bank": "Bank1", "bank_account": "111222333444555666111" }, "integration_token": "email-us-for-this-token" }' Завантажити код CURL

Отримання інформації про акаунт


https://YOUR_DOMAIN.com.ua/account.json?api_token=API_TOKEN&integration_token=email-us-for-this-token
Завантажити код CURLВідділи


curl -X PUT https://YOUR_DOMAIN.com.ua/departments/222.json \ -F 'api_token=API_TOKEN' \ -F 'department[logo]=@/file_path/logo.png' Завантажити код CURLІнші приклади: https://github.com/bitfaktura-com-ua/api